vdp_doos

Begeleiding bij erkenning als ‘Known Consignor’

De snel wijzigende regelgeving aangaande de beveiliging van luchtvracht, heeft bij heel wat bedrijven de nood aan meer informatie rond deze modus aangewakkerd. VdP Trainings & Consultancy tracht op alle vragen een antwoord te bieden.

VdP werd ongeveer een half jaar geleden opgericht door Nancy Van de Perre, die een ervaring van 20 jaar in de luchtvrachtsector op de loopbaanteller heeft staan. Zij ervaart dat bij heel wat bedrijven een groeiende interesse bestaat naar opleidingen en consultancy over luchtvracht, met name aangaande de nieuwe beveiligingsregels. Vragen over het statuut van de ‘Bekende Afzender’(Known Consignor), maar ook meer, zij zegt. “Bij de verladende bedrijven is er te weinig kennis over luchtvracht tout court, d.w.z. de puur praktische kant. Ik heb in heel wat bedrijven begeleiding gegeven over de processen, ook de voorafgaande. Dat is vooral belangrijk voor ondernemingen die van nul beginnen te exporteren of importeren.

VdP biedt ook advies en begeleiding in de aanloop tot een erkenning als Known Consignor, waarbij het hele proces wordt doorlopen. Een officiële erkenning vanuit het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV) kan VdP niet voorleggen – dat kan trouwens geen enkel bedrijf – maar de opleidingen zelf worden wel aanvaard, zegt Van de Perre.

“We moeten er op toezien dat wij onze bedrijven niet naar het buitenland jagen voor een dergelijke opleiding. Want in de omringende landen kan het gebeuren dat men de wet iets anders interpreteert en toepast dan in België of worden er andere nuances gelegd in de praktische uitvoering ervan”.

“We mogen onze bedrijven niet naar het buitenland jagen voor een dergelijke opleiding”

Haar loopbaan in de luchtvrachtsector bracht Nancy Van de Perre ook bij bedrijven die zelf beschikten over een erkenning als ‘Erkend Agent’ (Regulated Agent) en dat heeft haar de kans geboden om zich gedurende vele jaren toe te leggen op de hele Europese beveiligingswetgeving, zegt zij. Ook vandaag nog begeleidt zij erkende agenten in het hernieuwen van hun security programma en leidt zij de medewerkers op.

“Mijn begeleidingstrainingen komen dan vanuit de praktijk”, zegt zij. “Ik leid zowel de security managers zelf op, als de warehouse mensen en zelfs de chauffeurs, die ook met bepaalde aspecten van de regulering in aanraking kunnen komen”.

Want heel wat bedrijven blijven met vragen zitten, aldus Van de Perre. “De wetgeving is niet erg specifiek. De bedrijven vragen zich dan ok af hoe ver ze die beveiliging binnen hun organisatie moeten doortrekken”. Behalve de wens naar een of andere erkenning van overheidswege, heeft Nancy Van de Perre wat VdP betreft, twee concrete doelstellingen. Het eerste daarvan is een kwaliteitscertificaat, d.w.z. een Qfor. Daarnaast ambieert zij ook een erkenning als IATA Trainings Institute, voor een breed scala aan opleidingen.

Bron: De Lloyd