VdP & Qfor

Valuable – direct – Personal zijn onze sleutelwoorden :

Wij engageren ons tot een waardevolle opleiding, advies of project, met direct resultaat, dankzij een rijke persoonlijke praktijkervaring.

Onze dienstverlening is pas waardevol als onze klanten die ook als kwaliteitsvol ervaren.

Wij streven er immers naar om een perfecte kwaliteit te leveren aan al onze klanten.

De feedback van onze klanten is daarbij uiteraard de beste waardemeter : vele reacties & referenties kan u reeds terugvinden op onze website.

Daarnaast heeft VdP ook geopteerd om een audit te laten uitvoeren, waarin op een neutrale manier, door een extern bedrijf wordt gepeild naar de tevredenheid van haar klanten, en dit door middel van een beproefde methode : QFor.

QFor is een kwaliteitscontrole die zich specifiek richt tot trainings- en consulting-organisaties en aanbieders van “knowledge-based services”.

Zij auditeren en peilen naar de klantentevredenheid op verschillende niveaus & gebaseerd op verschillende criteria.  (gaande van de voorbereiding, tot uitvoering, rapportering & tools, gebruik van didactisch materiaal, competenties van de consultant/trainer, administratie, accommodatie, omkadering, facturatie, prijs/kwaliteitsverhouding, relatiemanagement, e.d.)

VdP scoorde 100% op alle 9 criteria of tevredenheidsaspecten.

En ook 100% werd genoteerd qua “algemene indruk”, m.a.w. “de algehele tevredenheid/perceptie van de klant”.

Dit is het resultaat van een continue focus op verbetering en verfijning van onze diensten, onze interne werking, onze procedures, etc …   Een prestatie waar VdP best trots op is !

De toon is alvast gezet & wij blijven uiteraard alles in het werk stellen om dit schitterende resultaat te behouden !

Uw voordelen

Dankzij het QFor certificaat, bent u zeker van :

  • 100% kwaliteitsgarantie
  • Een professionele aanpak
  • Consultants/Trainers met de juiste competenties
  • 50% overheidssteun via het KMO-portefeuille indien u voldoet aan de KMO-voorwaarden.

Klantentevredenheidsrapport

Bent u ook nieuwsgierig welke aspecten in de audit aan bod kwamen en welke de reacties waren van de bevraagde klanten?

Ontvang het klantentevredenheidsrapport