Beveiligingsverantwoordelijke Luchtvracht (BVL) – REFRESHER

Elke onderneming die goederen via luchtvracht exporteert (afzenders, warehouse beheerders) en ook elke onderneming die deze vrachten vervoert (over de weg, via de lucht), dient hoe dan ook te voldoen aan de eisen en reglementeringen inzake luchtvrachtbeveiliging.   De nieuwe EU-Wetgeving EU2017/815 is van kracht, maar is voor velen nog onvoldoende gekend terrein.

Deze opleiding is een opvolgingscursus, n.a.v. een reeds eerder gevolgde BVL opleiding.
We gaan met jou doorheen de nieuwigheden in de wettelijke reglementeringen, alsook werken we real-life cases uit die je direct kan interpreteren en toepassen in je eigen operationele omgeving. VdP traint jou in alle vaardigheden, welke verplicht zijn in de EU-Verordeningen in het kader van de “Known Consignor” of “Regulated Agent” certificering.

Praktijkgericht én met case studies/problematieken die je zelf wil besproken zien!

Duur :
1 dag (van 08h30 tot 17h00)

Opleidingsdata + locaties in 2019 :
Zie gepubliceerd onder het tabblad “inschrijven”

Voor wie :
Alle personen die een verantwoordelijke functie uitoefenen in de beveiliging van luchtvracht, dit in de gehele keten, o.a. :

  • Verladers, producenten, exporterende firma’s
  • Magazijnbeheerders
  • Expediteurs luchtvracht, Couriers luchtvracht, Airlines, Handling agents
  • Transporteurs baanvracht

Vereiste voor deelname :
De nationale wetgeving vereist een jaarlijkse opfrissing van de initieel geleerde materie uit de volledige 3-daagse BVL opleiding.  Deze refresher is tevens een wettelijke verplichting om het BVL certificaat te kunnen verlengen.
Je dient dus al een geldig BVL-certificaat (BE) of BAL-certificaat (NL) op zak te hebben!
Je dient als Beveiligingsverantwoordelijke werkzaam te zijn bij een Erkend Agent of Bekende Afzender.

Certificering :
Je kan enkel een BVL-refresher certificaat bekomen, indien je :
– reeds in het bezit bent van een geldig BVL-certificaat, n.a.v. een opleiding die je volgde bij een door de Overheid erkende opleider in België.
– reeds in het bezit bent van een geldig gelijkwaardig certificaat, n.a.v. een opleiding die je volgde bij een erkende opleider in een ander EU-land (vb. het BAL-certificaat in NL)
Het certificaat dat je van de Nederlandse of andere EU autoriteiten bekomt, wordt evenzeer erkend door de Belgische Autoriteiten en is dus perfect geldig in België. (Het betreft hier immers EU-wetgeving!)

LET OP : om na te gaan of een opleider wel degelijk wettelijk erkend is, is het raadzaam om je vooraf te informeren bij de Belgische Overheid!
Immers, indien je opleidingen volgt bij niet-erkende opleiders, is je certificering ongeldig!

Resultaat :
Na deze opleiding, blijf je een gecertificeerde beveiligingsverantwoordelijke luchtvracht
en mag je een verantwoordelijke rol blijven uitoefenen m.b.t. beveiliging van luchtvracht bij jouw werkgever (zijnde een Erkend Agent (RA), Bekende Afzender (KC) of luchtvaartmaatschappij/handler).
Je bent tevens in staat om de wettelijke vereisten in jouw bedrijf toe te passen.
.
Valuable – direct – Personal is onze slogan !
Daarom limiteren wij het aantal deelnemers voor deze opleiding tot een relatief kleine groep : schrijf dus meteen in als je er bij wil zijn !

– overzicht nieuwigheden uit de meest recente EU-Verordeningen
– recente ontwikkelingen op het Belgische platform
– herhaling key items EU wetgeving en uw verantwoordelijkheden
– oefeningen / case studies uit de praktijk
– vragenronde

BELANGRIJK : heb je zelf nog praktische vragen?  Stuur ze ons dan vooraf even door.
We nemen ze graag ter harte tijdens deze opleiding!

"Valuable - direct - Personal" zijn onze sleutelwoorden. Daarom beperken wij het aantal inschrijvingen tot maximum 20 deelnemers. Wenst u er graag bij te zijn? Verzilver dan snel uw inschrijving hieronder:

Sessies

  • Aartselaar - Taal NL

  • Aalst - Taal NL

  • Vilvoorde - Taal NL

  • Hasselt - Taal NL

  • Leuven - Taal FR

Verzeker u van deelname en reserveer, geheel vrijblijvend, uw plaats voor de eerstvolgende opleiding. U wordt dan ook als eerste op de hoogte gebracht over de nieuwe datum en locatie. U beslist dan zelf of u uw reservatie wil omzetten naar een inschrijving.

*verplichte velden

Er is momenteel geen brochure beschikbaar.