Beveiligingsverantwoordelijke Luchtvracht (BVL)

Elke onderneming die goederen via luchtvracht exporteert (afzenders, warehouse beheerders) en ook elke onderneming die deze vrachten vervoert (over de weg, via de lucht), dient hoe dan ook te voldoen aan de eisen en reglementeringen inzake luchtvrachtbeveiliging.   De nieuwe EU-Wetgeving 2015/1998 (met aanpassing EU2017/815) is van kracht, maar is voor velen nog onvoldoende gekend terrein.

Deze opleiding geeft je niet alleen een inzicht in de wettelijke reglementeringen, maar geeft je evenzeer handige tools om deze wetteksten te interpreteren in je eigen operationele omgeving. VdP traint jou in alle vaardigheden, welke verplicht zijn in de EU-Verordeningen in het kader van de “Known Consignor” of “Regulated Agent” certificering.

Praktijkgericht én met case studies/problematieken die je zelf wil besproken zien!

Wanneer :
3-daagse opleiding (telkens van 08h30 tot 17h00)

Opleidingsdata in 2019 :
Wil je je plaatsje garanderen voor 2019, schrijf dan snel in! (deze opleiding is immers altijd snel volzet)
Sessie 5 : op 11 + 12 + 13 juni : NL-talig
Sessie 6 : op 18 + 19 + 20 juni : FR-talig
Sessie 7 : 16 + 17 + 18 sept : NL-talig
Sessie 8 : 21 + 22 + 23 okt : FR-talig
Sessie 9 : 25 + 26 + 27 nov : NL-talig

Voor wie :
Alle personen die een verantwoordelijke functie uitoefenen in de beveiliging van luchtvracht, dit in de gehele keten, o.a. :

 • Verladers, producenten, exporterende firma’s
 • Magazijnbeheerders
 • Expediteurs luchtvracht, Couriers luchtvracht, Airlines, Handling agents
 • Transporteurs baanvracht

Vereiste voor deelname :
Er is geen voorkennis vereist.
BELANGRIJKE vereisten voor deelname :
– de opleiding is enkel toegankelijk voor beveiligingsverantwoordelijken die actief werkzaam zijn bij een Erkend Agent (RA) of Bekende Afzender (KC)
OF
– jouw bedrijf is nog geen KC of RA, maar heeft de aanvraag reeds ingediend bij het DGLV, waarbij jouw dossier ontvankelijk werd verklaard, jouw beveiligingsverantwoordelijke ook reeds werd gescreend en goedgekeurd door het DGLV.
OF
– je bent backup van de beveiligingsverantwoordelijke in het bedrijf (RA of KC) en je wordt schriftelijk aangeduid door jouw beveiligingsverantwoordelijke om deel te nemen aan de opleiding.

De overheid doet een pre-screening van de kandidaten.  Dit houdt in dat je als deelnemer vooraf een aantal documenten aan de Overheid dient voor te leggen (waaronder een recent Uittreksel uit het Strafregister).  Na uw inschrijving krijgt u alle instructies van VdP.
LET OP : “last minute” inschrijvingen zijn daardoor niet mogelijk!
Wegens deze pre-screening, is het noodzakelijk om uiterlijk 2 weken vooraf in te schrijven, dit om alles tijdig administratief te kunnen afhandelen.

Immers, indien de juiste documenten/bewijzen niet kunnen worden voorgelegd, wordt de deelnemer niet toegelaten tot de opleiding.

Certificatieproef :
Na het volgen van de volledige opleiding, ontvang je van VdP een bewijs van deelname aan de opleiding.  Enkel met dit opleidingsbewijs kan je deelnemen aan de certificatieproef die door het DGLV wordt georganiseerd.
De certificatieproef wordt afgenomen op een door het DGLV voorgestelde datum en locatie en je dient 80% te scoren om te slagen.  Het is dus aangewezen om na de opleidingsdagen voldoende “studietijd” te voorzien.
Alle details en praktische organisatie van de certificatieproef ontvang je van het DGLV.

Resultaat :
Na de opleiding en na een geslaagde certificatieproef, ben je een gecertificeerde beveiligingsverantwoordelijke luchtvracht (BVL) en kan je deze functie behartigen bij een Erkend Agent (RA), Bekende Afzender (KC) of luchtvaartmaatschappij/handler.  Je bent tevens in staat om de wettelijke eisen toe te passen en de controle daarvan uit te oefenen in jouw bedrijf. Tot slot ben jij het aanspreekpunt voor onze Overheid.

Valuable – direct – Personal is onze slogan !
Daarom limiteren wij het aantal deelnemers voor deze opleiding tot een relatief kleine groep : schrijf dus meteen in als je er bij wil zijn !

 1. Waarom beveiligingsmaatregelen?
 2. Terrorisme
 3. Wettelijk kader & Organizaties
 4. Twee basisprincipes in luchtvrachtbeveiliging
 5. Verboden voorwerpen
 6. Beveiligingsonderzoeken (Screening)
 7. De beveiligde luchtvrachtketen
 8. Beveiligingscontroles
 9. Beveiligingsstatus op de documenten
 10. Belangrijkste uitdagingen in de praktijk
 11. Kwaliteitscontrole
 12. Emergency response procedures
 13. Verantwoordelijkheden & competenties van de BVL
 14. Security Programma voor KC’s en RA’s
 15. Stay tuned!
 16. Certificatieproef (door het DGLV)=> Na elk deel van de opleiding krijgt de deelnemer voldoende oefeningen en praktijkcases om zich goed te kunnen voorbereiden op de certificatieproef!
  Echter, kennis van de voornaamste paragrafen uit de wetteksten is evenzeer een must!

"Valuable - direct - Personal" zijn onze sleutelwoorden. Daarom beperken wij het aantal inschrijvingen tot maximum 20 deelnemers. Wenst u er graag bij te zijn? Verzilver dan snel uw inschrijving hieronder:

Sessies

 • Vilvoorde - Taal NL

 • Vilvoorde - Taal FR

Verzeker u van deelname en reserveer, geheel vrijblijvend, uw plaats voor de eerstvolgende opleiding. U wordt dan ook als eerste op de hoogte gebracht over de nieuwe datum en locatie. U beslist dan zelf of u uw reservatie wil omzetten naar een inschrijving.

*verplichte velden

Er is momenteel geen brochure beschikbaar.